vòm

Ung thư vòm họng gia tăng do… quan hệ bằng miệng

Ung thư vòm họng gia tăng do...

Theo một nhóm các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì có thể phát hiện được những kháng thể với